Tor Inge Solheim.

Tor inge flyr rundt på ein plastrakett, så vi er jo litt spente på korleis dette skal ende når vi skal på tur.