Her finner dykk info om kvart enkelt medlem.

Styret:

                                                                                                 

Sveinung Solvang      Sekretær                                                                                                              Frode Solheim  Vice President

                                                                            

                                                                            Jarle Sundal  Yber Føhrer (President)

                                                                                                 

Oddne Sundal    Vice  Vice President                                                                                                   Jan Magnus  President avd.Bil

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Medlemmer:

 

 

  

                                                                                                                           

Morten Lund                                                                                                                                                Kurt Nekkøy

 

 

                                                                               

                                                                                 Arne Helle

 

                                                                                                          

Tor Inge Solheim                                                                                                                                            Ole Ask