Jarle Sundal.

Jarle er klubbens Formann,  Er glad i Monica og BMW, ikkje nødvendigvis i nemnde rekkefølgje.

Jarle starta mc karrieren på Zundap 50, gjekk deretter opp til Suzuki GS1100GK, så ein Yamaha XVZ1200RV, men så gjekk han  over til BMW, og har med få unntak vore trufast mot den trusretninga etterpå.  

Han er smitteberaren til samleviruset som  råker S-Team medlemmane, men har gått frå å samle BMW-motorsyklar i skala 1:1, til mindre målestokkar som 1:20, 1:25, 1:50 osv.(garasja og lommeboka var rett og slett ikkje romslege nok til å fortsette i 1:1)

I samlinga (1:1) finner vi følgjande syklar:

Bmw K100 m/sidevogn

Bmw K100