Jan Magnus Solheim.

Jan Magnus er Bybonden vår og eiger halve rundkjøringa.

Han er  dessverre sykkellaus, etter motorsykkelen vart krasja, og er  derfor medlem av avdeling bil for tida.

Han har merkeleg nok ikkje blitt råka av det utbrette samleviruset, dette til tross for mykje omgang med "smitteberaren".